Pěstování Exotických rostlin

Tuesday, May 30, 2006

Další potíže

Problém:
Na listech se objevují skvrny, zasažené plochy jsou žluté nebo hnědé, u kaktusů povrch korkovatí, skvrny jsou bílé nebo žluté.

Příčina:
sluneční úpal, postřikování listů příliš chladnou vodou (zvi. u druhů s chlupatými listy: Saintpaulia, gloxinie)

Řešení:
přemístit rostlinu do polostínu nebo mimo přímé sluneční světlo, nerosit listy, zalévat vodou teploty místnosti, v níž květiny rostou.

Thursday, May 25, 2006

Problémy II

Problém:
Listy opadávají zdánlivě bez příčiny, někdy i černají (větš. v zimě)
Příčina:
přelití kombinované s proudem chladného vzduchu
Řešení:
snížit zálivku, větrat místnost buď nepřímo, anebo při větrání rostliny přenášet

Problém:
Starší listy žloutnou a opadávají nové listy jsou drobné, rostlina přirůstá pomalu konce listů hnědnou, listy vadnou
Příčina:
nedostatek hnojení trvalý nedostatek vody
Řešení:
zvýšit hnojení zvýšit zálivku

Tuesday, May 23, 2006

Problémy rostlin

Problém:
Stonek měkne, tmavne a hnije.
starší listy se stáčejí a vadnou.

příčina:
Trvalé přelití.

snížit zálivku, většinou je
nutné přesazení.

Thursday, May 18, 2006

Problémy

Jak zjistíme, co rostliné chybí? Podívejme se nejprve na nejčastější skupinu onemocnění - poruchy fyziologické -, tedy na poškození, která většinou zavinujeme sami:

Stonky se nápadně prodlužují staré listy jsou přerostlé, bledé, nové listy zakrňují listů se vyvíjí až nadbytek, rostlina nekvete, na půdě bývá zelený povlak.

nedostatek světla, příliš mnoho dusíku v hnojivu nadbytek hnojiva, zvláště dusíku

přenést rostlinu na světlejší místo, omezit hnojení nehnojit, obnovit hnojení až asi za měsíc, ale používat jen fosforečná hnojiva (např. superfosfáty)

Tuesday, May 16, 2006

Opatrnost

Další důležitou zásadou při používání prostředků na ochranu rostlin je opatrnost. Většina postřikových látek je totiž jedovatá, mnohé jsou skutečně jedy velmi nebezpečné a účinné. Proto vždy dodržíme bezpečnostní opatření uvedená v návodu k použití. Tuto práci přenecháme vždy dospělým! Rostliny postřikujeme zásadně mimo obytný prostor. Kromě toho, že řada přípravků je jedovatá, i nepříjemně zapáchá, a proto rostliny ošetřujeme jen v prostorách větratelných.

Monday, May 15, 2006

Koncentrace

V drogérii nebo v květinářství vám jistě poradí účinný přípravek. Hlavní zásadou při použití jakéhokoli přípravku je třeba především si důkladně pročíst návod a bezpodmínečně jej dodržet. Přípravky jsou velmi pečlivě zkoušeny a uváděná koncentrace i podmínky postřiku jsou výsledkem dlouhodobé práce týmů odborníků. Nadměrné množství prostředku může rostlinu zničit a naopak nedostatečná koncentrace většinou nezahu-bí škůdce.
Často se setkáváme s tím, že omyl v desetinné čárce při ředění přípravku zničí celou sbírku rostlin. Proto uvádíme tabulku, která vám pomůže zabránit nehodám z nepozornosti:

Požadovaná výsledná Počet gramů (= cm3) prostředku
koncentrace v % v 1 litru vody
0,05 0,5
0,1 1,0
0,2 2,0
0,3 3,0
0,4 4,0
1,0 10,0

Saturday, May 13, 2006

I rosttliny umí stonat

Onemocnění rostlin dělíme v zásadě do 3 kategorií. Jsou způsobena:
1. chorobami původu rostlinného (viry, baktériemi a houbami),
2. škůdci původu živočišného,
3. poruchami původu fyziologického.
Posledně jmenovanou skupinu onemocnění zavinujeme zpravidla sami a následky jsme také schopni poměrně snadno odstranit zlepšením životních podmínek rostlin, úpravou hnojení apod. Při prvních dvou skupinách onemocnění se však neobejdete bez přípravků, které ničí nebo omezují škůdce. Nechceme vyjmenovávat desítky prostředků, které byly k ochraně rostlin vyvinuty, jmenujeme vždy jen několik základních.

Tuesday, May 09, 2006

Zasazení

Ihned po příjezdu řízky a rostliny s kořeny zasadíte do množárny, nejlépe se spodním teplem. U řízků (pokud nezakořenily již v sáčku, což se stává) se přitom obnovuje řezná plocha. Sukulenty sázíte do suchého písčitého substrátu a držíte nasucho tak dlouho, dokud se nevytvoří kalus (zával), popřípadě první kořeny (asi 1—2 týdny). Orchideje a bromélie se zpočátku také příliš nezalévají, ale spíše jen rosí, aby si přivykly na nové prostředí. Teprve když začnou růst nové výhony, nebo listové růžice bro-mélií se napřímí, zvýší se zálivka i teplota podle potřeb jednotlivých druhů.

Saturday, May 06, 2006

Řízky

Vlhký pytlík s řízky a rostlinami necháte sice otevřený, ale položíte ho do polo-stínu a přehladíte rukou tak, aby rostliny měly co nejméně volného prostoru a aby přiléhaly ke stěnám sáčku. Každý večer rostliny a řízky z pytlíku vyjmete, opláchnete je, odstraníte za h niva jící části, popřípadě řízky odlistite. Rostliny necháte jednu až dvě hodiny „vyvětrat" a znovu je uložíte do sáčku. Kapradiny se sbírají i s kořeny a neodlisťují se. Velké exempláře se nesbírají celé, stačí odebrat část listů s výtrusy, které uložíte podobně jako semena do papírových obálek a sáčků. Procedura s řízky rostlin se zdá sice složitá, ale vyplatí se ji dodržet. Řízky uchovávané touto metodou se podaří uchovat v bezvadném stavu i přes měsíc.

Friday, May 05, 2006

Celé rostliny

Podobně jako epifyty dopravujeme i rostliny sukulentní, např. stapélie, karalumy, pryšce, kaktusy apod. Rostliny sbíráme buď celé, anebo odebíráme jen řízky, jejichž řezné plochy zaprášíme drceným dřevným uhlím nebo cigaretovým popelem. Pak řízky i rostliny položíme do polostínu, kde zaschnou, a tak je — zcela nasucho — dopravujeme opět nejlépe v kartónech. Nejnáročnější je dovoz rostlin, které se sbírají celé (begónie, maranty, ixory apod.), anebo se z jejich kmínků a stonků řežou řízky (pepře, cisusy, révy, filodendrony aj.). Do této skupiny budeme počítat i kapradiny včetně epifytických, které dopravujeme všechny stejně. Rostliny a řízky se ukládají v terénu do sáčku z PVC, ze kterého je vhodné vysát vzduch. Rostliny tak vydrží svěží i bez vody po mnoho hodin. Po příchodu „domů" je vybalíte, osprchujete, očistíte proudem vlažné vody a uložíte do čistého sáčku z PVC, který předem vypláchnete vodou.

Wednesday, May 03, 2006

Ukládání semen a rostlin

Pro sběr jsou vhodná zvláště suchá období roku. Epifyty opatrně oddělíme od větve, na níž přisedají (hlavně se snažíme neporušit kořeny). Vracíte-li se za několik týdnů, rostliny uložíte na stinné místo, několikrát týdně je jemně rosíte a přitom i čistíte od zavadlých a uschlých listů. Vracíte-li se za několik dnů, rostliny nevlhčíte, ale necháte naopak co nejvíce proschnout, aby je neohrozily houbové a jiné choroby. I za několik málo dnů orchideje ztratí některé listy a bromélie se začínají stáčet do neúhledných suchých balíčků. Je to zcela přirozené, nemusíte se ničeho obávat. Na cestu si opatříte obyčejný papírový kartón, staré noviny, očištěné rostliny do nich zabalíte a pak je uložíte do kartónu. Nesmějí v něm být natěsnány, neboť dostatek vzduchu je podmínkou úspěchu. Každou rostlinu opatříte lístkem s hlavními údaji: místem nálezu, expozicí ke světovým stranám, názvem stromu, na kterém epifyt rostl, oslu-něním, nadmořskou výškou atd. Na paměť se nesmíte spoléhat, zvlášť v tropech se jednotlivé dojmy rychle překryjí. Jen takto označená rostlina má i vědeckou hodnotu, a pokud se vám ji podaří s úspěchem kultivovat, je vítaným přírůstkem v botanické zahradě nebo ve specializované sbírce (taková sbírka je např. při Vysoké škole zemědělské v Brně). Téměř vždy se vyplatí raději vyměnit dovezené, často nepříliš vzhledné druhy orchidejí za kultivary, které jsou podstatně krásnější a přitom se i snadněji pěstují. Jen speciální sbírka zaručí, že rostliny nepřijdou nazmar.

Tuesday, May 02, 2006

Sušení a sbírání

Každý z nás už jistě někdy semena sbíral, třeba na zahrádce z letniček. Ani v tropech není tento sběr obtížnější, jen musíme dát pozor na to, co sbíráme: až příliš mnoho plodů je jedovatých, pokrytých žahavými chlupy nebo jiným způsobem znepříjemňujících život. Semena buď vyluštíme, nebo sbíráme celé plody. V místnostech domů většiny tropických zemí bývá klimatizační zařízení, jakýsi větrák, vhánějící do pokoje chladný
vzduch. Plody velikosti našeho šípku a asi stejně suché, uložené v papírových sáčcích a zavěšené na klimatizátoru, uschnou za jedinou noc. Pokud toto zařízení k dispozici nemáme, pověsíme semena a plody v gázových nebo papírových pytlících do průvanu, do stínu a hlavně na místo, kam nemůže pršet. Epifyty, např. orchideje a bromélie, patří v tropech k nejnápadnějším a nejkrásnějším. Proto také bývají často dováženy jako suvenýr, např. z Kuby. I zkušení přírodovědci se však dopouštějí chyb při sběru a dovozu, takže je po návratu místo připomínky krásných, slunných dnů čeká naplněný odpadkový koš.